OA-Netzwerk Logo
Number of results: 8486      Page: 1

Language: English Study of Λ hyperon production in C+C collisions at 2 AGeV beam energy with the HADES spectrometer [pdf]
Kanaki K.
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/2820/10284.pdf
[bibtex]     Repository:  HSSS Dresden (http://hsss.slub-dresden.de)

Guba A.; Krepper Eckhard; Schäfer Frank; Prasser Horst-Michael; Perneczky L.; Ézsöl Gy.
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/3210/318.pdf
[bibtex]     Repository:  Qucosa (http://www.qucosa.de/)

Johannsen Bernd
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/3258/117.pdf
[bibtex]     Repository:  Qucosa (http://www.qucosa.de/)

Matz Wolfgang; Bernhard Gert; Schell Norbert; Claußner Jürgen; Prokert Friedrich; Schlenk Rainer; Eichhorn Frank
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/3130/758.pdf
[bibtex]     Repository:  HSSS Dresden (http://hsss.slub-dresden.de)

Seligman T. H.; Gorin Thomas; Dittes Frank-Michael; Müller Markus; Rotter Ingrid
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/3126/819.pdf
[bibtex]     Repository:  Qucosa (http://www.qucosa.de/)

Hornauer U.
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/2924/5337.pdf
[bibtex]     Repository:  Qucosa (http://www.qucosa.de/)

Schell Norbert
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/2928/5284.pdf
[bibtex]     Repository:  HSSS Dresden (http://hsss.slub-dresden.de)

Kliem S.; Grundmann U.; Rohde U.
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/2935/4966.pdf
[bibtex]     Repository:  HSSS Dresden (http://hsss.slub-dresden.de)

Prade H.
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/3001/3272.pdf
[bibtex]     Repository:  Qucosa (http://www.qucosa.de/)

Heide Bernd; Barz Hanns-Werner
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/3241/188.pdf
[bibtex]     Repository:  Qucosa (http://www.qucosa.de/)

1  2  3  4  >