OA-Netzwerk Logo

Title:
  • Informationen : 07, Sektion Mathematik / Technische Universität Dresden
Authors:
Contributors:
  • Technische Universität Dresden,
Publisher/Institution:
  • Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden
Abstract:
Schriftenreihe
Classification:
  • DDC: Mathematik (510)
  • DINI: doc-type:Periodical
Date:
  • May 26, 2013
Format:
Document Type:
Language:
  • Deutsch (deu/ger)
Identifier:
  • http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-111445
  • urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-111445
  • PPN383892724
fulltext:
Origin:
Similarities:
OAIPMH-Record:
Keywords
ddc:510GoogleWikipedia
MathematikGoogleWikipedia
SchriftenreiheGoogleWikipedia
mathematicsGoogleWikipedia
seriesGoogleWikipedia
rvk:SK 800GoogleWikipedia